Σύμφωνα με το το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας  που βρίσκεται στον σύνδεσμο   https://eudoxus.gr/files/Nea_Paratasi_Dianomis_Xeimerinou_2021.pdf παρατείνεται η διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές  μέχρι και την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.
Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

28/01/2022

Από τη Γραμματεία