Η πύλη για την εγγραφή των πρωτοετών https://estud.aua.gr:8443/eregister/  άνοιξε ξανά έως την Κυριακή, 17/10/21.