Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία δηλώσεων των διδακτικών συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2019-2020 μέχρι την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 ενώ η διανομή συγγραμμάτων παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 24-01-2020.

18/12/2019

Από τη Γραμματεία