Η Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔΙΓΕΣΕ) σας καλωσορίζει και σας εύχεται επιτυχημένη φοιτητική πορεία.

Για την έγκαιρη και πληρέστερη πληροφόρησή σας όσον αφορά στη διαδικασία εγγραφής σας αλλά και στη φοίτησή σας στο Τμήμα ΔΙΓΕΣΕ, παρακαλούμε θερμά να επισκέπτεστε καθημερινά τον ιστότοπο του Τμήματος.

 Συνοπτικές οδηγίες της διαδικασίας της εγγραφής σας