Φοιτητές/τριες,  μόνιμα υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και στα Σώματα Ασφαλείας,  οι οποίοι/ες ενδιαφέρονται για μεταφορά  θέσης φοίτησης  στο Τμήμα Διοίκησης  Γεωργικών Επιχειρήσεων και  Συστημάτων Εφοδιασμού, με  έδρα  τη Θήβα, του  Γ.Π.Α., καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους  και  τα  απαραίτητα δικαιολογητικά  στη Γραμματεία στο διάστημα μεταξύ  15ης  Σεπτεμβρίου έως  15ης  Οκτωβρίου 2022.

FEK-2015-Tefxos B-02011-downloaded -15_09_2022

2.2 ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ