Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία Μετακινήσεων  των δικαιούχων  φοιτητών και φοιτητριών   στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Οι δικαιούχοι/ες μετακίνησης  θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι την Τετάρτη  23 Δεκεμβρίου 2020  ταχυδρομικά ή με κούριερ  (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου)

στη Διεύθυνση:

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

1οχιλ. Π.Ε.Ο. Θήβας – Ελευσίνας

32200, Θήβα

τα εξής δικαιολογητικά:

  1. την συνημμένη ΑΙΤΗΣΗ μετακίνησης του Τμήματος  με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομική αρχή
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας
  3. Την ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ που εκτυπώσατε μετά την υποβολή της στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ
  4. Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ του ΥΠΑΙΘ

Μετά τον  έλεγχο των δικαιολογητικών  και εφόσον  διαπιστωθεί η ορθότητα και πληρότητά τους, οι δικαιούχοι μετακίνησης  θα ενημερωθούν προκειμένου να  ζητήσουν  τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ τους από το Τμήμα προέλευσης.

 Επισυνάπτεται η σχετική εγκύκλιος και η αίτηση μετακίνησης

15/12/2020

Από τη Γραμματεία