Καλούνται οι επιτυχόντες μετακίνησης στο Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος (α) την Αίτηση Μετακίνησης και (β) τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σε αυτή από τις 6-12-2021 έως 10-12-2021

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Εγκύκλιος δικαιολογητικών

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ