Σύμφωνα με τη συνημμένη ανακοίνωση του Πρύτανη του ΓΠΑ, η Γραμματεία δεν θα λειτουργήσει τις ημέρες 26, 28, 29 και 30 Δεκεμβρίου 2022 και 2 Ιανουαρίου 2023.

11.12.2022

Από τη Γραμματεία

 

Ανακοίνωση Πρυτανείας