Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη συνημμένη αποφαση των πρυτανικών αρχών η Γραμματεία θα παραμείνει κλειστή για το διάστημα από 12 έως 17 Αυγούστου.
Για το υπόλοιπο διάστημα του Αυγούστου ισχύει:
1. δια ζώσης εξυπηρέτηση κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11:00-13:00
2. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση καθημερινά 11:00-13:00

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022