Σας ενημερώνουμε ότι λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών η γραμματεία δεν θα εξυπηρετήσει τη Δευτέρα 04/10/2021.