ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Δευτέρα 24-01-2022 & Τρίτη 25-01-2022

Λόγω αδυναμίας πρόσβασης του προσωπικού στις εγκαταστάσεις του Τμήματος, εξαιτίας της κακοκαιρίας, η επικοινωνία με τη Γραμματεία μπορεί να γίνεται μόνο μέσω email.