Σας ενημερώνουμε ότι η αίτηση και τα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του ακ. έτους 2021-22 αποστέλλονται ταχυδρομικά στη Γραμματεία του Τμήματος ΔΙΓΕΣΕ από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2021 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην παρακάτω διεύθυνση:

ΓΠΑ, Τμήμα ΔΙΓΕΣΕ 1ο χιλ. Π.Ε.Ο. Θήβας – Ελευσίνας 32200, Θήβα

 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2021-2022