Σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών του ακ. έτους 2022-2023

https://agribusiness.aua.gr/wp-content/uploads/2022/09/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91-%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%94%CE%A9%CE%9D-%CE%91%CE%9A.-%CE%95%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%A3-2022-2023-.pdf

δίνεται απαλλαγή από την εξέταση μέρους των μαθημάτων Αγγλικών. Όσοι/ες φοιτητές/τριες επιθυμούν την απαλλαγή αυτή παρακαλούνται να ακολουθήσουν τις οδηγίες της συνημμένης ανακοίνωσης.

03.10.2022

Από τη Γραμματεία

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ 2022-2023_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ (1)