Διοργάνωση:
Τμήμα Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


ΗΜΕΡΙΔΑ

«Συνδεσιμότητα & προοπτικές τοπικής ανάπτυξης 
απομακρυσμένων περιοχών:
Η συμβολή ενός καινοτομικού εργαλείου βελτιστοποίησης δικτύου
αεροπορικών άγονων γραμμών σύνδεσης ελληνικών νησιών»

Πρόγραμμα ημερίδας