ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ.ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Γ ́ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Προκειμένου να έχετε δικαίωμα συμμετοχής στην εξεταστική περίοδο του Ιανουαρίου 2021 θα πρέπει να προβείτε σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.

Οι δηλώσεις μαθημάτων στην ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021, θα πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 09-10-2020 μέχρι και την Κυριακή 18-10-2020

 Δηλώσεις Μαθημάτων για τους Φοιτητές του Γ’ Εξαμήνου