Οι φοιτητές/τριες που έλαβαν μήνυμα από τον ΕΥΔΟΞΟ ότι οφείλουν να επιστρέψουν βιβλία ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

Όσοι τα έχουν ήδη σταλεί στη Γραμματεία δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία άλλη ενέργεια.

 Ανακοίνωση επιστροφής συγγραμμάτων εύδοξου