Οι φοιτητές/τριες που ζητούν διευκόλυνση στις εξετάσεις λόγω ειδικών μαθησιακών δυσκολιών οφείλουν να φέρουν μαζί τους  βεβαίωση του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας  του Γ.Π.Α..