Την Δευτέρα 31-1-22 στα Τμήματα της Αθήνας η εξεταστική θα συνεχιστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων. Η πρώτη εβδομάδα εξετάσεων (24-28/1/22), που αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας, μεταφέρεται στο τέλος της εξεταστικής (γίνεται παράταση κατά μια βδομάδα του τέλους της εξεταστικής,  4/3/22  αντί 25/2/22) (απόφαση Συγκλήτου της 28/1/22).

Το αυτό ισχύει και για τα Τμήματα της Θήβας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_29_1_22