Εξέταση φοιτητών/τριων του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού που νόσησαν από κορονοϊό COVID-19 κατά την εξεταστική περίοδο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022.

Οι φοιτητές/τριες που νόσησαν από κορονοϊό COVID-19 και δεν συμμετείχαν στις εξετάσεις των μαθημάτων κατά την προγραμματισμένη ημέρα εξέτασης (17-02-2022) μπορούν να εξεταστούν την Τετάρτη 02-03-2022, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα έγγραφα του κ. Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων: α. ΑΠ 2293/Ζ1/10-01-2022 και β. 4714/Ζ1/14-01-2022 και έχουν ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΓΠΑ.

Τα μαθήματα θα εξεταστούν ως εξής:
Α. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι (MNG101), ώρα: 10:00- 11:00
Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (LOG303), ώρα: 12:00- 13:00

Παναγιώτης Ρεκλείτης
Καθηγητής ΓΠΑ