Οι διαλέξεις της θεωρίας του μαθήματος Βοτανική (Συστηματική-Ανατομία Φυτών) (κωδ. AGR103) του 1ου εξαμήνου του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 5/11/2020 στις 11:00 π.μ.

 Ανακοίνωση μαθήματος