Ανακοίνωση Πρυτανείας- Ενημέρωση για την αναστολή λειτουργίας του Ιδρύματος την Πέμπτη 16 Μαρτίου σε περίπτωση γενικής απεργίας