ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου αρχίζουν οι διαλέξεις  του μαθήματος “Εισαγωγή στην Τεχνολογία Τροφίμων για το τμήμα ΔΙΓΕΣΕ.

ΧΩΡΟΣ: Β’ Αμφιθέατρο Κεντρικού Κτιρίου ΓΠΑ (ΑΘΗΝΑ)

ΩΡΑ:  9:00 π.μ. έως 10:00 π.μ.

            10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ. διάλειμμα

            10:15 π.μ. έως 11:15 π.μ.

Παράκληση: οι φοιτητές και φοιτήτριες να κάνουν εγγραφή στο μάθημα στην πλατφόρμα eClass.