Σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των φοιτητών και φοιτητριών-Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) και Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΑμΕΕΑ), ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το πρόγραμμα σπουδών και να επιτυγχάνουν τους ακαδημαϊκούς στόχους τους, διαθέτει παιδαγωγό ειδικής αγωγής, η οποία παρέχει συμβουλευτικά ατομικά και ομαδικά σεμινάρια.

 Ανακοίνωση σε μορφή pdf