Οι εισηγήσεις του καθ. Π. Τριβέλλα, της Τρίτης 18/10/2022 αναβάλλονται.
Ειδικότερα, η εισήγηση του μαθήματος: Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων (3ο Εξ), 9:00-11:00, αναβάλλεται και η αναπλήρωσή της θα γίνει την Τετάρτη, 19/10/2022, στις 9:00-11:00.
Η εισήγηση του μαθήματος: Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική (5ο εξ.), 11:00-13:00, αναβάλλεται και θα ακολουθήσει ανακοίνωση με την ημερομηνία αναπλήρωσης.