Στο πλαίσιο της κινητικότητας Erasmus+ για διδασκαλία, για το μάθημα: Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική (MNG501), θα διεξαχθεί εισήγηση (Lecture), 23/11/2022, στις 10:00-13:00 στη Θήβα με τίτλο:
«Επιχειρηματικότητα, διαχείριση γνώσης και επιχειρηματική ευφυία για βιώσιμη επιχειρηματική ανάπτυξη», «Entrepreneurship, Knowledge Management and Business Intelligence for sustainable business development’»
Εισηγητής:
Dr Mindaugas Lauzikas, Professor of Innovation, Business Intelligence and Entrepreneurship,
Vilnius University Business School
Η εισήγηση θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα (Language of teaching: English)

 

Announcement_Erasmus_Nov_23