ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022-2023

Α.  Μεταφορά όλων των  φοιτητών/τριων  του Τμήματος ΔΙ.Γ.Ε.Σ.Ε. στο estudent

Ενημερώνουμε  τις/τους φοιτήτριες/τές του  Τμήματος ΔΙ.Γ.Ε.Σ.Ε.  του 3ου και 4ου έτους  ότι είναι  πλέον εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο estudent  στο οποίο θα μπορούν να:

  • κάνουν τη δήλωση μαθημάτων τους
  • βλέπουν τις βαθμολογίες τους
  • εκδίδουν πιστοποιητικά
  • υποβάλουν τις αιτήσεις σίτισης

 Το φοιτητολόγιο  egram θα  λειτουργεί για λίγο διάστημα ακόμη, μεταβατικά.

 

 Β. Ανανέωση εγγραφής στο χειμερινό εξάμηνο

Οι φοιτητές/τριες του Τμήματος  ΔΙ.Γ.Ε.Σ.Ε. του 2ου, 3ου και 4ου έτους  οφείλουν να συνδεθούν  στο ηλεκτρονικό φοιτητολόγιο estudent (http://estudent.aua.gr )
από την  Πέμπτη 15/09/22 έως και Κυριακή 25/09/22
για να υποβάλλουν ηλεκτρονική εγγραφή για το χειμερινό εξάμηνο σύμφωνα με τις οδηγίες της συνημμένης ανακοίνωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι φοιτητές του 3ου και του 4ου έτους θα χρειαστεί να καταχωρίσουν  τη φωτογραφία  τους ψηφιακά  πριν  προβούν στη δήλωση μαθημάτων τους. Οδηγίες για την καταχώριση της φωτογραφίας θα βρουν με την είσοδό τους στο e-student.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα  με το φοιτητολόγιο, στείλτε email στο : mix@aua.gr

14/09/2022

Από τη Γραμματεία

2022-23_eggrafi_xeimerinou_22-23