Ενημερώνουμε τους/τις  επιτυχόντες/ούσες  των Πανελλαδικών Εξετάσεων, 2022,   ότι  για την  εγγραφή τους στο Τμήμα επιτυχίας είναι απαραίτητη  η ηλεκτρονική εγγραφή τους στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://eregister.it.minedu.gov.gr/ χρησιμοποιώντας τον όνομα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας που χρησιμοποίησαν για την πρόσβασή τους στην εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι από την  Πέμπτη 01 έως και την Παρασκευή 09 Σεπτεμβρίου  2022.

Ειδικά για τους/τις  επιτυχόντες/ούσες με τις ειδικές κατηγορίες Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, οι οποίοι, επίσης, υποβάλουν αίτηση εγγραφής στα Τμήματα επιτυχίας τους μέσω της παρούσας ηλεκτρονικής εφαρμογής, επισημαίνεται ότι οφείλουν στο ίδιο διάστημα υποβολής της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής να αποστείλουν με ταχυμεταφορά (courier) ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Τμήματος τη σχετική βεβαίωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια Δήμου του Νομού Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Εάν έχουν μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε πρέπει να αποστείλουν ή να καταθέσουν αυτοπροσώπως, όπως παραπάνω βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγράφηκαν σ’αυτόν από Δήμο των ανωτέρω Νομών.

Μετά τη Παρασκευή 09.09.2022 θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για τον τρόπο  κατάθεσης των δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (ΔΙ.Γ.Ε.Σ.Ε.).

01.09.2022

Από τη Γραμματεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ