Οι εγγραφές των επιτυχόντων με την ειδική κατηγορία Αλλοδαπών – Αλλογενών αποφοίτων λυκείων εκτός ΕΕ και αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα γίνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού από την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020, 11:00-13:00.

Επισυνάπτεται η εγκύκλιος με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να κατατεθούν

 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ 2020-2021