Οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού οφείλουν να ακολουθήσουν τις οδηγίες της συνημμένης ανακοίνωσης.

Οι φοιτητές των υπόλοιπων ετών και οι επιτυχόντες των κατατακτηρίων θα αναμένουν νεότερη ανακοίνωση.

Από τη Γραμματεία

2021-22_eggrafi_earinou exam