Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για παροχή δωρεάν σίτισης αυστηρά μέχρι την Δευτέρα 09-11-2020.

Παράταση υποβολής αιτήσεων για δωρεάν σίτιση ΔΙΓΕΣΕ ακ. έτους 2020-21

 Αίτηση σίτισης

 Έντυπο συναίνεσης προσωπικών δεδομένων