Αγαπητοί φοιτητές/αγαπητές φοιτήτριες,

Σας ανακοινώνουμε ότι παρέχονται δωρεάν διαδικτυακές συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στους φοιτητές του παραρτήματος της Θήβας στο πλαίσιο της Πράξης “Υποστήριξη παρεμβάσεων κοινωνικής μέριμνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών”, με ΟΠΣ 5045556. Οι φοιτητές μπορούν να απευθυνθούν για οποιοδήποτε θέμα τους προβληματίζει, όπως άγχος, οικογενειακά και προσωπικά θέματα, θέματα υγείας, ψυχοσωματικά προβλήματα καθώς επίσης και θέματα που σχετίζονται με την ακαδημαϊκή τους ζωή και καριέρα, και φέρουν άμεση ή έμμεση επίπτωση στις σπουδές τους. Για να επικοινωνήσετε με τη ψυχολόγο του παραρτήματος κ. Μπάκα Κρίστα, παρακαλώ στείλετε email στο careerpsy@aua.gr

«Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).