Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές ,

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη διανομή των συγγραμμάτων του χειμερινού εξαμήνου στους φοιτητές είναι η Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023.