Σας ενημερώνουμε ότι η εγγραφή σας θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr/ στην οποία θα εισέλθετε με τα στοιχεία σύνδεσης που χρησιμοποιήσατε για την είσοδό σας στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ.

Η Ηλεκτρονική Εγγραφή θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά κατά το διάστημα από 22/9/2020 έως και 29/9/2020

 Ανακοίνωση σε μορφή pdf