Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή δηλώσεων των διδακτικών συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακ. έτους 2020-2021 θα ξεκινήσει την Πέμπτη 05-11-2020 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Κυριακή 22-11-2020 μέσω του συνδέσμου https://eudoxus.gr/ στον οποίο συνδέεστε με τους κωδικούς σας.

 Επισυνάπτεται η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με αναλυτικές πληροφορίες.