ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 2ου ΕΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι φοιτητές/τριες του 2ου έτους σπουδών μπορούν να δηλώσουν όσα μαθήματα και εργαστήρια ΔΕΝ πρόσθεσαν στις δηλώσεις του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου του ακ. έτους 2020-2021,για να έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2021 σε αυτά.

Οι δηλώσεις μαθημάτων που έγιναν κατά την χειμερινή και εαρινή περίοδο του ακ. έτους 2020 – 2021 ισχύουν και για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

Διάρκεια υποβολής δηλώσεων: 25-07-2021 έως 29-07-2021

Θήβα, 23/07/2021

Από τη Γραμματεία