Όσοι/ες φοιτητές/τριες θα χρειαστούν Βεβαίωση Συμμετοχής στις εξετάσεις για την εργασία τους θα χρειαστεί να συμπληρώσουν τη συνημμένη Βεβαίωση και να την στείλουν στον/στην εξεταστή/στρια  ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΕΞΕΤΑΣΗΣ.
Θα παραλάβετε τη Βεβαίωση από τη Γραμματεία στο email που θα συμπληρώσετε σε αυτήν.
Παρακαλούμε, να χρησιμοποιείτε τον ιδρυματικό σας λογαριασμό https://webmail.aua.gr/
Από τη Γραμματεία