Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να καταθέσουν στη Γραμματεία την
αίτηση Αποδοχής Κατάταξης για να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στο
Τμήμα.
Σε περίπτωση αποστολής της αίτησης Αποδοχής Κατάταξης με email,
θα πρέπει να έχει θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ