Αποτελέσματα κατακτηρίων εξετάσεων

Οι επιτυχόντες θα αναμένουν ενημέρωση από τη γραμματεία για τη διαδικασία της εγγραφής τους.

14/06/2021
Από τη Γραμματεία