Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που κατέθεσαν πιστοποιητικό αγγλικών για απαλλαγή ότι κατόπιν προφορικής εντολής του Αντιπρύτανη, κου Δέρκα τα πιστοποιητικά θα πρέπει να εξετασθούν ΚΑΙ από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών του ΓΠΑ.

Συνεπώς, μπορείτε να επιλέξετε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Αναμένετε μέχρι να ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα όταν παραδοθούν στη Γραμματεία από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών
  2. Εξετάζεστε στα μαθήματα και εάν επιτύχετε δεν θα καταχωριστεί η ενδεχόμενη απαλλαγή.