ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

11 έως 24 Ιανουαρίου 2021

Αγαπητή φοιτήτρια/ Αγαπητέ φοιτητή,

Σας ενημερώνουμε ότι η αξιολόγηση των μαθημάτων που διδαχτήκατε αλλά και των διδασκόντων σας, για το χειμερινό εξάμηνο 2020-21, θα πραγματοποιηθεί στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα:

https://dasta.aua.gr/equest

Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε:

  • θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας το όνομα χρήστη και τον κωδικό από το emailτου Πανεπιστημίου
  • θα πρέπει ο διδάσκοντας να έχει ορίσει την έναρξη και τη λήξη της αξιολόγησης
  • θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένος/η στο συγκεκριμένο – υπό αξιολόγηση -μάθημα και να το παρακολουθείτε