Ενημερώνουμε τους φοιτητές που έχουν δηλώσει τα μαθήματα του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών ότι θα πρέπει να προσέλθουν να εξεταστούν τις ημέρες και ώρες που πραγματοποιούνται οι εξετάσεις των μαθημάτων του Νέου Προγράμματος Σπουδών, σύμφωνα με το ανακοινωμένο πρόγραμμα εξετάσεων.

Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών θα είναι η ύλη που ίσχυε κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-22.

Στα αρχεία που ακολουθούν θα βρείτε τις αντιστοιχήσεις:

 Ανακοινωση αντιστοιχίσεις

 ΑΝΤΙΣΤΙΧΟΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ