Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022, μετά από αίτημα του Φοιτητικού Συλλόγου, αναστέλλονται όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες από τις 14:00 μ.μ και μετά, προκειμένου να μπορέσουν όσοι φοιτητές επιθυμούν να παρευρεθούν στη προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση τους.

Αναστολή μαθημάτων λόγω της προγραμματισμένης Γενικής Συνέλευσης