Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 15/03/2023 θα ανασταλεί η εκπαιδευτική διαδικασία από τις 13:30 και μετά, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών/τριών στην προγραμματισμένη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου τους.

Εκ της Πρυτανείας