ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΑΠΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 7-3-2023