Ανακοίνωση Πρυτανείας – Ενημέρωση για την διεξαγωγή μαθημάτων και εργαστηρίων την Πέμπτη 18.11.2021