Την Τετάρτη 20/1 θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές τηλεσυναντήσεις σε σχέση με τις εξετάσεις των μαθημάτων ως εξής:

  • Στις 16:00 θα πρέπει οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του πρώτου έτους να συνδεθούν στο Microsoft Teams στο δωμάτιο ΔΙΓΕΣΕ 01 (team code: spbdzt7)
  • Στις 17:00 θα πρέπει οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του δευτέρου έτους να συνδεθούν στο Microsoft Teams στο δωμάτιο ΔΙΓΕΣΕ 02 (team code: bx5q19l)