Αγαπητές φοιτήτριες/αγαπητοί φοιτητές,
Σας ενημερώνω ότι τα μαθήματα
«Μικροοικονομική Θεωρία» του 1ου εξαμήνου
«Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Ι» του 7ου εξαμήνου
δε θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 11/11 για λόγους υγείας.

Με εκτίμηση,
Άγγελος Λιοντάκης