Αγαπητές φοιτήτριες/αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνω ότι τα μαθήματα
«Μικροοικονομική Θεωρία» του 1ου εξαμήνου
«Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Ι» του 7ου εξαμήνου
δε θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 9/11 για λόγους υγείας.

Με εκτίμηση,

Άγγελος Λιοντάκης