Αγαπητές φοιτήτριες/αγαπητοί φοιτητές,
Σας ενημερώνω ότι τα μαθήματα

  • Εισαγωγή στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Θ) του 1ου εξαμήνου
  • Πληροφοριακά Συστήματα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα (Ε) του 7ου εξαμήνου

δεν θα πραγματοποιηθούν την  Δευτέρα 28/11 και Τρίτη 29/11 λόγω συμμετοχής σε ερευνητικό πρόγραμμα.
Με εκτίμηση,
Πέτρος Κωφάκης