Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Γ‘ εξαμήνου, ότι το μάθημα «ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ» για την Πέμπτη 11/11/2021 αναβάλλεται λόγω υποχρεώσεων του διδάσκοντα (κ. Ρούσση). Θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα.